Jabuka Idared

dared je američka sorta nastala 1935. godine križanjem sorti Jonathan i Wag(e)ner, ... Visokoproduktivna je plantažna sorta i najpopularnija jabuka u Hrvatskoj.