Pravila zaštite privatnosti


1. Uvod

1.1. Ovo su Opća pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) koje donosi ENA FRUIT d.o.o., Slavonska avenija 7, Zagreb, OIB85653211151.

1.2. Pravila Privatnosti uređuju pitanje zaštite osobnih podataka kao i privatnosti fizičkih osoba - naših kupaca, dobavljača, korisnika naših usluga, osoba koje su se prijavile na naš newsletter kao i drugih naših poslovnih partnera, gdje se mi nalazimo u položaju voditelja obrade (osobe koja određuje svrhu i način obrade).

2.1. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se na adresu info@enafruit.com.

3. Prijave na newsletter

3.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

3.1.1. Ako ste se prijavili za primanje našeg newslettera, obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom same prijave odnosno sljedeće podatke:

3.1.1.1. Vaše nužne podatke: e-adresa;

3.1.1.2. Vaše dodatne podatke: ime, spol, grad te interesi.

3.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

3.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

3.2.1.1. Kako bismo Vam dostavljali naš newsletter. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes na temelju Vašeg zahtjeva za primanje newsletter-a;

4.1Kada za to imamo drugi legitimni interes (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera).

4.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

4.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

4.2.1.1. Kako bismo zaštitili osobe (posjetitelje i zaposlenike) te imovinu u prodavaonicama. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes za zaštitu osoba i imovine;

4.2.1.2. Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice postupanje na zahtjev javne vlasti).

5. Ako ste nam se obratili zbog naše usluge, proizvoda koji ste kod nas kupili ili slično

5.1. Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

5.1.1. Obrađujemo Vaše osobne podatke koje ste nam dali prilikom slanja upita, zahtjeva, prigovora, pohvale ili sličnog, a koji mogu uključivati sljedeće osobne podatke:

5.1.1.1. Ime i prezime, telefon, e-adresa, razlog obraćanja, proizvod koji ste kupili, datum i mjesto kupnje, sažetak vašeg upita / zahtjeva / prigovora / pohvale i Vaše zadovoljstvo našim odgovorom.

5.2. U koju svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke?

5.2.1. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

5.2.1.1. Kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvale ili slično. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes kako bismo mogli odgovoriti na Vaš upit, zahtjev, prigovor, pohvalu ili slično;

5.2.1.2. Kako bismo mogli pratiti zadovoljstvo našom uslugom. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;

5.2.1.3. Kako bismo ispunili svoje zakonske obveze (primjerice čuvanje prigovora potrošača).

6. Tko ima pristup Vašim osobnim podatcima?

6.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.

6.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka u niže opisanim situacijama:

6.2.1. Treći pružatelji usluga koji nam pružaju određene usluge i proizvode (primjerice ispunjavanje narudžbi, isporuka paketa, oglašavanje i savjetovanje). U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama;

6.2.2. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

6.2.3. Nadležna tijela (policija, državno odvjetništvo, sud itd.) u slučaju provođenja sudskih i drugih istovrijednih postupaka. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama.